Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama


Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut Kitle İndeksi Sınıflandırma

  • 18.5 ve altı Düşük Kilolu
  • 18.5 - 24.9 Normal Kilolu
  • 25-29.9 Fazla Kilolu
  • 30-40 Obez
  • 40 ve üstü Aşırı Obez

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama Formülü

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m2.)

OBEZİTE NEDİR?

Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hem gelişmiş hem de gelişmemiş olan toplumlarda yaşanan en büyük sağlık problemlerinden biri obezitedir. obezite genel tanımla vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması neticesinde vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilen seviyenin üzerinde bir değere ulaşmasıdır. Yetişkin bir kadında vücut ağırlığının % 20 ile 25’i arası yetişkin bir erkekte ise % 15 ile 18 arası yağ dokusundan oluşmaktadır.

Bu verilen ölçüler normal değerlerdir. Bu değer kadınlarda %30’un erkeklerde ise %25’in üzerine çıkarsa kişi obez olarak kabul edilir. Ülkemizde de son yıllarda obezite rakamlarında artış gözlenmektedir.

Manisa Turgutlu
Sebahat Karaoğlu Aile Sağlığı Merkezi

Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerimiz

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Poliklinik Hizmetleri (ASM'mizde Birinci Basamak Muayene Hizmetleri) verilmektedir. Pansuman Enjeksiyon Hizmetleri İlk Yardım ve Acil Müdahale Hizmetleri
Tanı Hizmetleri
Laboratuvar: Tetkikler Halk Sağlığı Manisa Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır. Tahlil Saatleri: (Haftaiçi Hergün: 08.00 - 12.00)
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Bağışıklama Hizmetleri: Aşı Takviminde yer alan aşıların uygulaması ve takibi yapılmaktadır. İzlemler : Gebe, bebek, çocuk izlemleri yapılmaktadır.
Sağlık Eğitimi Hizmetleri
Aile Planlaması Eğitimi Hizmetleri, Koruyucu Sağlık Eğitimi Hizmetleri, Bebek Emzirme ve Beslenme Eğitimi Hizmetleri, Halk Eğitimi Hizmetleri
Kişisel Özel Sağlık Hizmetleri
Sağlık Raporu, Evlilik Raporu, Ehliyet Raporu, Silah Ruhsatı Raporu, Akıl Şuur Raporu
Okul Sağlığı Hizmetleri
Gezici Sağlık Hizmetleri
  • +90 236 314 92 44
  • Mustafa Kemal Mah. 2. Çam Sokak No:42 Turgutlu / MANİSA