Sık Sorulan Sorular

Aile Hekimliği Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Aile hekimi kimdir?
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.
  • +90 236 314 92 44
  • Mustafa Kemal Mah. 2. Çam Sokak No:42 Turgutlu / MANİSA