Aile Sağlığı Elemanı

Aile Sağlığı Elemanı

Aile Sağlığı Elemanı

Aile Sağlığı Elemanının Görevleri

 • Aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.
 • Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,
 • Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular,
 • Yara bakım hizmetlerini yürütür,
 • Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar,
 • Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar,
 • Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar,
 • Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olur,
 • Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılır,
 • Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
 • +90 236 314 92 44
 • Mustafa Kemal Mah. 2. Çam Sokak No:42 Turgutlu / MANİSA